Waarom meedoen?

Ons gedeelde doel

Kijk om je heen

Stel jezelf de vraag: waarom wonen, werken en ondernemen we nu in de Duin- en Bollenstreek? Wat zie je als je thuiskomt, of naar je werk gaat? Eén van de meest welvarende en aantrekkelijke woongebieden die Nederland kent. Wij zijn het Central Park van de metropool regio Amsterdam - Rotterdam en Den Haag.

Te midden van de drukte genieten wij van ruimte, natuur, bloemen, duin, strand en zee. Het is een plek waar je kunt onthaasten, energie opdoet, groeit en bloeit. En is dat niet wat we meer dan ooit nodig hebben in een wereld die razendsnel doordraait?

Kijk om je heen

Je ziet een economie die voornamelijk op vier pijlers rust: Greenport, Space, Zorg en Toerisme. Willen we hier nog lang en gelukkig wonen, werken en recreëren - dan moeten we zorgvuldig omgaan met dát wat we zo belangrijk vinden. Dat wat ons bindt.

Space in Between

Vrij land tussen de grote steden

We koesteren allemaal de ruimte in de Duin- en Bollenstreek, maar weten dat je deze alleen kunt beschermen als de economische motor blijft draaien. En dat kan als je krachten bundelt, naar elkaar luistert en extensionele vraagstukken gezamenlijk beetpakt. Dat geldt voor gemeenten, organisaties en zélfs voor bewoners.

Doen we dit niet, dan is het ieder voor zich en is het voorspelbaar wat er op termijn gebeurt. De ruimte die ons - maar ook de grote steden om ons heen - zo dierbaar is, slibt langzaam dicht.

Wat is nu de rol van Economic Board

Wij hebben oog voor de thema's van vandaag. Maar zijn nuchter genoeg om te beseffen dat er continu nieuwe uitdagingen en vraagstukken gaan ontstaan.

Het laatste wat we nodig hebben is een directiekamer die vertelt wat we allemaal moeten doen. Dan bewandel je een weg vol weerstand.

De kennis en overtuiging die we nodig hebben, ligt opgesloten in ons collectief. Wat we nodig hebben is continue aandacht voor grensoverschrijdende thema's. Wat we nodig hebben is een orgaan dat in feite maar één taak heeft. Het stimuleert dat betrokken stakeholders structureel met elkaar om de tafel gaan om samen focus te vinden, deze te onderhouden en de Space In Between te beschermen.

Om een beeld te schetsen volgt hier een aantal voorbeelden van initiatieven

EBDB zal continu thema's aandragen. Denk aan:

 • Hoe behouden we jong talent om hier te werken in de regio, terwijl de woonruimte zeer kostbaar is?
 • Toerisme is belangrijk voor onze regio. Hoe bereiken en overtuigen we de juiste doelgroepen om hier te komen genieten en geld te besteden?
 • Hoe voorkomen we dat de regio vergrijst en de zorg betaalbaar blijft?
 • Hoe behouden we de vrije ruimte en voorkomen we ‘verdozing’ van de regio?


Om de Space In Between te borgen, gaan we de volgende dingen doen: 
 

 • Business cases zoals ‘Ondernemershuis’ en ‘Onderwijs & Arbeidsmarkt’
 • Terugkerende events & bijeenkomsten
 • Digitaal Platform dat betrokkenen en kennis verbindt
 • Borging van Regiobranding en een Centrale content library
 • Co-creatie Economische Agenda 2022 - 2025

Space in Between

Space in Between is geen logo of slogan van de regio. Space in Between is het vertrekpunt van de branding en de marketing, het is een strategie, een organiserend principe, een manifest. Een manifest niet gemaakt door EBDB, de gemeenten of een individuele ondernemer maar door de regio voor de regio. Het wordt aangejaagd door Economic Board Duin- en Bollenstreek. Maar het is een missie van ons allemaal.

Voel je aangesproken. Bouw en investeer samen met ons verder. Word beschermheer / mevrouw van de Space In Between - dan blijven we de meest aantrekkelijke regio van Nederland.

Word beschermer van Space in Between

What's in it for you?

 • Je mag het beschermschild van Space in Between voeren in al je communicatie.
 • Je bent voortaan als eerste op de hoogte van ontwikkelingen.
 • Je ontvangt een exclusieve uitnodiging voor jaarcongres (Bollenstreek Economic Forum).
 • Exposure via digitaal platform (live in 2020) van de regio dat betrokkenen en kennis verbindt.
 • Gebruik van de content centrale data bibliotheek (2020 live).
 • Betrokkenheid bij economische agenda 2022 - 2025.